дейност

Ако си БЪЛГАРИН,действай незабавно!Това е за Теб,за Твоето семейство,за Твоя
бизнес,за Твоя живот.Включете се незабавно.http://numzb.narod.ru
> > With agreement of the President of Republic of Bulgaria.www.fdb-b1.narod.ru

> > С Ъ О Б Щ Е Н И Е
> > Инициативният комитет` ` Национална утринна молитвена закуска`` ,``Y`s Men`s Club``-Sofia, ``Съюз на писателите в България``и``Международно Сдружение на Дипломатите в България``/International Diplomats Organization/
> организира редовни бизнес – срещи на ВИП – персони от България и
> > чужбина. Каним Ви да вземете участие в поредната бизнес – закуска под патронажа на Президента на Република България. Говорителите са изтъкнати
> личности в България.
> > Вашето участие ще Ви позволи да установите нови бизнес – контакти, да намерите нови делови партньори и прекрасни приятели. Следваща бизнес – закуска на 1 ноември 2005 г., /вторник / от 7.30 до 9.00 часа сутринта.
> > В случай, че приемете поканата за участие, Ви молим да ни съобщите Вашия адрес, на който ще получите поименна покана с програмата за срещата. Таксата
> за участие е задължителна; 50 дол.,40 евро или 20-100 лв.
> > Дарителска сметка: ОББ клон „Фр.Нансен”,банков код 20078205; сметка в лева и валута 1026366518;Дан. Номер:2221162717;БУЛСТАТ- 13 05 50 905.
> > За контакти: тел. +359 2 /9274072; 8633875;276537; 9744624; 0897-526589; 0889-200141; e-mail:milenaiotseva@hotmail.com, rosen19@mail.bg, bobitashkov@yahoo.com , vashkevich@all.bg,
Координатори: проф.Иван Денев, Борис Ташков, Михаил Вашкевич,Иван Ников.

=====================================================
Y`s Men`s Club-Sofia. The Writer`s Union of Bulgaria. International Diplomats Organization-Bulgaria.
WITH AGREEMENT OF THE PRESIDENT OF REPUBLIC OF BULGARIA. Project!
National Prayer Breakfast. At the attention of: State leaders Leaders of the Agencies and Parliaments Religious organizations, unions, associations, Brotherhoods Church pastors
Company leaders VIP persons

NATIONAL PRAYER BREAKFAST –BULGARIA.www.numzb.narod.ru
Invitation letter
Dear Sir or Madam,
We are pleased to have the honor of inviting you to the National Prayer Breakfast in Bulgaria according to your agenda and interest.
For information, this is public-cleric event, which is well known and organized in more than 60 countries from all over the world (Russia, Albania, USA/Washington and etc). Participants are state leaders, representatives of the public administration, leaders of the social and political structures, as well as country and world church leaders and religious organizations.
THE PURPOSE OF THE OUR INITIATIVE COMMITTEE WITH ORGANIZING THIS EVENT IS RELATED TO FOLLOWING ITEMS:
• Promoting before Bulgarian community and public authorities (legislative, executive, court and mass media) that believers are irrevocable part from the public.
• Promoting that our clerical and moral goals are directed to welfare and prosperity of our country.
• Creating conviction in leaders of our country, that they are appointed on their seats from God by the voters and that they are obliged to take the responsibility for their actions before the nation.
We would like to express our readiness for creating relationships with public, cultural, scientific, religious, state, political, non-governmental and other organizations for joint social, humanitarian and moral serve for Bulgarian people and our state. We are placed to invite for meeting Bulgarian public administration leaders, the main churches, NGO’s and etc. Between our guests we expect famous public and political figures from our country, foreign guests, representatives of the diplomatic circles and others.
Personal participation fee is $ 50, EUR 40 or BG. Lv. 20-100 for participant.
National Prayer Breakfast will take place on 1 November 2005 in Sheraton Hotel, “Serdica” Hall from 9:00 to 12:00.
Recognizing, that organization and preparation of this type of events requires medium of circulation we ask for some sponsorship. In order to starting this project we ask persons who would like to participate to nominate their representative in Organizational Committee, which sessions are every Thursday from 16:00 in Bulgarian Helsinksky Committee, Sofia, “Varbitza” str. N 7, 5-th floor.
Donation account: OBB “Fr. Nansen”, bank code 20078205; account in lv. and currency 1026366518; Tax N 222 116 27 17; BULSTAT 13 05 50 905.
Contacts:www.nsmzb.narod.ru ;www.fdb-b1.narod.ru
Coordinator: Marius Georgiev Markov (02) 8623875; 9274072; 0888-124723
Coordinator: Prof. Ivan Denev Georgiev (02) 276537; 0888-397901
E-mail; rosen19@mail.bg; prorok@dir.bg; bobitashkov@yahoo.com;pisatel@open.by; We look forward hearing from you. Initiative Committee

***************************************************
ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА И СВЕТОВНА КУЛТУРА – ХХІ ВЕК
EUROPEAN AND WORLD CULTURE CENTRE-XXІ. www.worlduni.narod.ru
Университетска и общообразователна дейност с чуждестранни университети.
Университетът предоставя възможност за висше образование на всички степени по повече от 30 специалности, както от ТЕХНИЧЕСКИ, ТАКА И ОТ ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ В ПОДХОДЯЩА ФОРМА: дистанционна, задочна, вечерна, курсове и школи. Приемът става по документи за завършено средно образование, колеж или висше образование /бакалавърска степен/ за получаване на магистърска . Възможност за свободен докторат. Записването става по диплом или след полагане на изпит по тест. Обучението се провежда в София и в големите градове на България при достатъчно желаещи студенти. Кандидат-студентите изучават 2 специалности по избор. Дипломи на български, английски, руски, немски език по държавен образец, признаващи се в България и в чужбина. Такса за обучението 480 лева за семестър.
Заплащане по банков път: ПИБ АД-Централа, Вносител:...............Сметка № 1049907800, Банков код: 15091501, Център за европейска и световна култура- ХХІ век; Семестър:...., Специалност:......
Адрес:София-1000, ул.”Батенберг”№ 6а,4 ет.,тел. за информация:02/9587121, GSM:0889-386014;0899-392219;0889-200141; fax: +3592/9753725;
e-mail; worlduni@all.bg, vashkevich@all.bg, www.worlduni.narod.ru,

Foundation.

Komitet.

Club.

Напишите мне

Hosted by uCoz